Krepšelis

MB "Banas" (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

Mūsų įmonė gerbia visų mūsų klientų (pirkėjų), įskaitant įmonės svetainės jaukas.lt (toliau - "Svetainė") lankytojų (toliau - "Klientai"), teisę į privatumą ir įsipareigoja užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą bei jų, kaip duomenų subjektų, teisių užtikrinimą. Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679

Kai apsilankote Jaukas.lt parduotuvėje ar įsigyjate mūsų platinamus produktus, prisijungiate prie jaukas.lt Klientų lojalumo programos, mes galime tvarkyti šiuos duomenis apie Jus, įskaitant asmens duomenis: - vardas; pavardė; - telefono numeris; - elektroninio pašto adresas; - adresas (prekių pristatymui); - duomenis apie sandorį (sandorio laikas, įsigytos prekės, kaina, mokėjimo informacija ir t.t.). Jeigu Jūs lankotės mūsų interneto svetainėje, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojamą vizitų statistiką. Daugiau apie tai skaitykite skiltyje „Slapukai“. Mes galime gauti informacijos apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras “Facebook” tinkle.

Mes taip pat galime rinkti ir kitą informaciją apie Jus, Jūsų įrenginį ar jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu su Jūsų sutikimu. Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos (pvz., informacijos, prašomos pateikti registruojantis mūsų internetinėje parduotuvėje), tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma internetinio pirkimo paslauga. Įmonė tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: - prekių pirkimo (užsakymo) apdorojimui ir administravimui, - įmonės klientų identifikavimui įmonės informacinėse sistemose, registruojantis svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros, - su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, - susisiekimui su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, - tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus).Pvz., siųsti naujienlaiškius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų ir loterijų organizavimą).

Jaukas.lt per savo socialinės žiniasklaidos kanalus gali organizuoti įvairias kampanijas ir loterijas. Jei nuspręsite dalyvauti kampanijoje, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi kampanijos vykdymo tikslais pagal konkrečios kampanijos sąlygas, be kita ko, mes galime paskelbti nugalėtojų pavardes ir susisiekti su nugalėtojais per socialinės žiniasklaidos kanalus. Įmonės darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo. Įsipareigojame neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus: - jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui; - teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteikiame tik tiek Jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti; - teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Kiekvienas mūsų Klientas turi šias duomenų subjekto teises: - teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; - teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; - teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus; - teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; - teisę į duomenų perkėlimą; - teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; - teisę atšaukti sutikimą ir nesutikti su asmens duomenų tvarkymu. Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių. Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais. Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis šiais kontaktiniais duomenimis: "Kontaktai".

SLAPUKAI

Slapukas (angl. Cookie) yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris yra įrašomas į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų yra naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę. Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Mūsų interneto svetainėje naudojami toliau apibūdinami slapukai: - veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti interneto svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine; - analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas; - funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami interneto svetainės lankytojams atpažinti, kai jie grįžta į interneto svetainę. Tai leidžia pateikti pagal svetainės lankytojų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra klientų sutikimas.

Sklandesniam svetainės darbui užtikrinti naudojame slapukus. Toliau naršydami, sutinkate su jų naudojimu.